بهترین غذای گربه خیابانی چیست؟

میلیون ها گربه خیابانی در سرتاسر دنیا زندگی می کنند و حتما تا به حال با آنها حین پرسه زدن در خیابان ها و التماس کردن برای غذا برخورد داشته اید. غذای گربه های خیابانی بر خلاف غذای گربه های خانگی تمامی مواد مورد نیاز گربه را تامین نمیکند، به همین علت اگر به فکر غذای گربه خیابانی هستید، تامین مواد مورد نیاز گربه ها، مخصوصا پروتئین را در اولویت قرار دهید.

ادامه مطلب